Nieuws

Op 26 februari 2021, over deze onderwerpen: Bestuurszaken, Onderwijs

Laakdal beloont fietsende schoolkinderen! In 2016 brachten N-VA-gemeenteraadsleden Caroline Janssens en Niels Vermeulen het voorstel om elke kind te belonen dat dagelijks 15 minuten beweegt op school. Ook wel One Mile a Day genoemd.. Het voorstel hield in om de kinderen uit de Laakdalse lagere …

Op 31 januari 2021, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

- Laakdal roept haar burgers op mee op om het klimaat te redden, daarom werd de actie Klimaatmakers opgestart waarbij sprekers duiding komen geven bij de problematiek en concrete aanbevelingen maken. Op zich een nobel initiatief. N.a.v. hiervan vroeg Niels Vermeulen, fractieleider voor N-VA, wat de …

Op 5 januari 2021, over deze onderwerpen: Milieu & Energie

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering 69 lokale projecten goed om de gevolgen en de impact van de droogte te lijf te gaan, dit in het kader de zogenaamde ‘Blue Deal’. In Laakdal wordt het Samenwerkwaterproject goedgekeurd Minister Demir maakte daarvoor …

Blikvangers

 • CAROLINE JANSSENS SCOORDE HET BEST

  Vijf jonge inwoners van Laakdal voelden zich geroepen om deel te nemen aan de jongste nationale verkiezingen. Alle vijf mogen op een mooie score terugblikken. Voor de Federale kieskring Antwerpen scoorde Caroline Janssens (N-VA) liefst 10 096 keer.
 • Ouders en oppositie doen laatste inspanning om 't Schanske te redden

  De ouders van de leerlingen van basisschool 't Schanske in Veerle-Laakdal ondernemen vanavond een laatste poging om het schooltje alsnog langer open te houden. Het schepencollege van Laakdal had vorige maand nog beslist om de school te sluiten door een tekort aan leerlingen. Ouders en oppositie proberen hen vanavond op de gemeenteraad toch nog te overtuigen om de school te laten staan.
 • Ouders en oppositie doen laatste inspanning om 't Schanske te redden

  De ouders van de leerlingen van basisschool 't Schanske in Veerle-Laakdal ondernemen vanavond een laatste poging om het schooltje alsnog langer open te houden. Het schepencollege van Laakdal had vorige maand nog beslist om de school te sluiten door een tekort aan leerlingen. Ouders en oppositie proberen hen vanavond op de gemeenteraad toch nog te overtuigen om de school te laten staan.
 • Pleegzorggemeente Laakdal

  N-VA Laakdal geeft pleegzorg duwtje in de rug. De gemeenteraad steunde een voorstel van N-VA gemeenteraadslid Caroline Janssens om deel te nemen aan een project van Pleegzorg Vlaanderen om de plaatsing van kinderen in pleeggezinnen te ondersteunen. Sinds het gewijzigde decreet pleegzorg is pleegzorg de eerste optie die wordt bekeken bij een uithuisplaatsing van kinderen. De vraag naar pleeggezinnen in Vlaanderen is hierdoor enorm groot en is er een tekort aan kandidaat-pleegouders. Pleegzorg Vlaanderen heeft daarom een project lopen waarin elke Vlaamse gemeente zich kandidaat kan stellen als pleegzorggemeente. Hiermee geeft de gemeente aan dat ze zich wil engageren om kinderen, jongeren en volwassen in hun buurt een thuis te bieden. De pleegzorgdienst zal samen met de gemeentelijke diensten een actieplan opmaken om pleegzorg in de gemeente voor iedereen bekend te maken. Uiteraard volgt de N-VA fractie dit dossier verder op hopen we met dit initiatief deze groep kwetsbare personen sneller een warme thuis te kunnen bieden.
 • Caroline Janssens (N-VA Laakdal) als tweede lijstduwer op kamerlijst

  Bij de federale verkiezingen van 26 mei 2019 is Caroline Janssens (Laakdal) tweede lijstduwer (plaats 23) op de N-VA-kamerlijst voor de provincie Antwerpen. Samen met lijstduwer Peter De Roover (fractieleider Federaal Parlement) wil zij haar enthousiasme en kennis inzetten om de partij naar een goede verkiezingsuitslag te duwen. Net zoals ze dat in 2014 ook al deed vanuit een opvolgersplaats. Caroline Janssens (32 jaar) zetelt al jaren in de Laakdalse politiek. Zij realiseerde daarbij tal van mooie zaken voor de Laakdalse burger. Zo lag zij bijvoorbeeld aan de basis bij de invoering van het digitaal woonloket, de oprichting van de gemeentelijkse facebookpagina, de opstart van de adviesraad voor personen met een beperking, de aankoop van AED’s (defibrillator bij reanimaties),… Bij de lokale verkiezingen (oktober 2018) werd Caroline dan ook probleemloos terug verkozen. En de inwoners van Laakdal zullen het geweten hebben, want al op de eerste gemeenteraad van deze nieuwe legislatuur realiseerde ze voor Laakdal de invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Vooral sociale thema’s wekken de interesse van Caroline. De basis/reden hiervan vinden we enerzijds terug in haar studiekeuze (maatschappelijk assistent) en anderzijds in haar beroepskeuze. Na vijf jaar tewerkstelling in de gehandicaptenzorg werkt Caroline nu sinds twee jaar op het Vlaams Parlement als N-VA-fractiemedewerker voor de commissies welzijn, gelijke kansen en armoedebeleid. Vanuit deze interesse en ervaring wil Caroline Janssens graag op federaal niveau blijven werken aan tal van uiteenlopende sociale thema’s. Ze geeft aan, enorm blij te zijn met het vertrouwen dat ze vanuit de partij krijgt als tweede lijstduwer (plaats 23) op de kamerlijst.
 • N-VA doet een oproep tot een sobere en milieuvriendelijke verkiezingscampagne in Laakdal.

  Eind dit jaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Traditioneel zie je dan verkiezingsborden als paddenstoelen de grond uit schieten. Maar tijden veranderen. En we kunnen ons de vraag stellen of verkiezingsborden nog van deze tijd zijn? Een politieker moet meer zijn dan een foto. Verkiezingen moeten over inhoud gaan en niet over slogans. De moderne ontvoogde kiezer van vandaag laat zich ook niet meer leiden door deze verouderde technieken. Verkiezingsborden werken dan ook eerder op de lachspieren, dan op het kiesgedrag. Verkiezingsborden wegen zwaar op het budget van een campagne en zijn daarenboven enorm milieu onvriendelijk. In onze moderne maatschappij zijn er voldoende alternatieve mogelijkheden om kiezers inhoudelijk te overtuigen. Het zou dan ook een verantwoorde beslissing zijn om het plaatsen van borden te beperken of zelfs te verbieden. Alleen is er geen wettelijke grond om dit te doen. Als er één partij borden plaatst is het hek van de dam en kunnen de andere partijen enkel volgen. Jeroen Helsen (N-VA) heeft de andere partijen opgeroepen om tot een herenakkoord te komen en gezamenlijk afspraken te maken om te komen tot een sobere milieuvriendelijke campagne. Een oproep die door alle partijen positief beantwoord geworden is. Alvast een goede start om net zoals in verschillende andere gemeenten een inhoudelijke campagne te voeren.