Nieuws

Op 20 december 2016, over deze onderwerpen: Bestuurszaken, Nieuws van de Gemeenteraad, Sport / vrije tijd / jeugd

Op de Laakdalse gemeenteraad brachten N-VA-raadsleden Caroline Janssens en Niels Vermeulen het bewegen op school op de agenda.   Onze kinderen bewegen te weinig. Dit blijkt uit héél veel verschillende studies. Vele Laakdalse scholen doen daarom mee aan “One Mile a Day”. Caroline Janssens licht de …

Op 4 oktober 2016, over deze onderwerpen: Bestuurszaken, Onderwijs

De feiten Op 29/12/2015 besliste het college op voorstel van de burgemeester unaniem tot een preventieve schorsing van  een leerkracht als bewarende maatregel in het kader van een tuchtprocedure naar aanleiding van een aantal aantijgingen lastens betrokken leerkracht. Op basis van weinig concrete …

Op 31 mei 2016, over deze onderwerpen: Bestuurszaken, Milieu & Energie

Veel blabla, maar weinig boem boem. Tot deze vaststelling kwam N-VA raadslid Jeroen Helsen toen hij op de gemeenteraad voorstelde om de Laak te ruimen. Volgens de schepen kan de gemeente hier vrij weinig voor doen, is er geen geld en is het voor Vlaanderen geen prioriteit om de Laak en de Winterbeek …

Blikvangers

  • Caroline Janssens (N-VA Laakdal) als tweede lijstduwer op kamerlijst

    Bij de federale verkiezingen van 26 mei 2019 is Caroline Janssens (Laakdal) tweede lijstduwer (plaats 23) op de N-VA-kamerlijst voor de provincie Antwerpen. Samen met lijstduwer Peter De Roover (fractieleider Federaal Parlement) wil zij haar enthousiasme en kennis inzetten om de partij naar een goede verkiezingsuitslag te duwen. Net zoals ze dat in 2014 ook al deed vanuit een opvolgersplaats. Caroline Janssens (32 jaar) zetelt al jaren in de Laakdalse politiek. Zij realiseerde daarbij tal van mooie zaken voor de Laakdalse burger. Zo lag zij bijvoorbeeld aan de basis bij de invoering van het digitaal woonloket, de oprichting van de gemeentelijkse facebookpagina, de opstart van de adviesraad voor personen met een beperking, de aankoop van AED’s (defibrillator bij reanimaties),… Bij de lokale verkiezingen (oktober 2018) werd Caroline dan ook probleemloos terug verkozen. En de inwoners van Laakdal zullen het geweten hebben, want al op de eerste gemeenteraad van deze nieuwe legislatuur realiseerde ze voor Laakdal de invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Vooral sociale thema’s wekken de interesse van Caroline. De basis/reden hiervan vinden we enerzijds terug in haar studiekeuze (maatschappelijk assistent) en anderzijds in haar beroepskeuze. Na vijf jaar tewerkstelling in de gehandicaptenzorg werkt Caroline nu sinds twee jaar op het Vlaams Parlement als N-VA-fractiemedewerker voor de commissies welzijn, gelijke kansen en armoedebeleid. Vanuit deze interesse en ervaring wil Caroline Janssens graag op federaal niveau blijven werken aan tal van uiteenlopende sociale thema’s. Ze geeft aan, enorm blij te zijn met het vertrouwen dat ze vanuit de partij krijgt als tweede lijstduwer (plaats 23) op de kamerlijst.
  • N-VA doet een oproep tot een sobere en milieuvriendelijke verkiezingscampagne in Laakdal.

    Eind dit jaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Traditioneel zie je dan verkiezingsborden als paddenstoelen de grond uit schieten. Maar tijden veranderen. En we kunnen ons de vraag stellen of verkiezingsborden nog van deze tijd zijn? Een politieker moet meer zijn dan een foto. Verkiezingen moeten over inhoud gaan en niet over slogans. De moderne ontvoogde kiezer van vandaag laat zich ook niet meer leiden door deze verouderde technieken. Verkiezingsborden werken dan ook eerder op de lachspieren, dan op het kiesgedrag. Verkiezingsborden wegen zwaar op het budget van een campagne en zijn daarenboven enorm milieu onvriendelijk. In onze moderne maatschappij zijn er voldoende alternatieve mogelijkheden om kiezers inhoudelijk te overtuigen. Het zou dan ook een verantwoorde beslissing zijn om het plaatsen van borden te beperken of zelfs te verbieden. Alleen is er geen wettelijke grond om dit te doen. Als er één partij borden plaatst is het hek van de dam en kunnen de andere partijen enkel volgen. Jeroen Helsen (N-VA) heeft de andere partijen opgeroepen om tot een herenakkoord te komen en gezamenlijk afspraken te maken om te komen tot een sobere milieuvriendelijke campagne. Een oproep die door alle partijen positief beantwoord geworden is. Alvast een goede start om net zoals in verschillende andere gemeenten een inhoudelijke campagne te voeren.
  • Brug Langvoort blijft!

    Er is al een tijdje erg veel onzekerheid over de brug over het Albertkanaal die de Langvoort in Klein-Vorst verbindt met Genelaar in Meerhout-Gestel. Daarom ging N-VA-raadslid Niels Vermeulen aankloppen bij minister van Mobiliteit Ben Weyts om het nut van de brug te bepleiten. Met succes. De minister liet weten dat de brug niet zou moeten verdwijnen. Er komt een volwaardige nieuwe brug met dezelfde functionaliteiten (dus niet enkel een fietsersbrug). De brug waar onze (groot)ouders vele jaren geleden zo hard voor hebben geijverd, werd bedreigd omdat de dienst Scheepvaart alle bruggen op het Albertkanaal wil verhogen om het alsmaar toenemende vrachtverkeer op het Albertkanaal te blijven garanderen. N-VA volhardt met succes N-VA-raadslid Niels Vermeulen plaatste de toekomst van de brug meermaals op de agenda van de gemeenteraad. Steeds kreeg de N-VA te horen dat de vooruitzichten slecht oogden. Het schepencollege riep zelfs geregeld onze hulp in omdat het bestuur in een patstelling verzeild was. De Laakdalse N-VA en raadslid Niels Vermeulen vinden dat deze brug een grote meerwaarde biedt voor de landbouwsector, het woon-werkverkeer en de uitbreidende industrie. Ook het socio-economische aspect mag je niet onderschatten. Voor de toegankelijkheid van de Langvoort is deze brug een belangrijke pijler. Het doel blijft om alle bruggen te verhogen tegen 2020. Een specifieke timing voor de brug van Langvoort is nog niet bekend. Ook het budget moet nog bepaald worden. N-VA Laakdal blijft het dossier opvolgen. Wij zullen pas tevreden zijn als deze brug er definitief staat.