Nieuws

Op 20 mei 2021, over deze onderwerpen: Milieu & Energie

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Tessenderlo Group nv starten met de sanering van de Grote Laak over een traject van 18 km. De saneringswerken door VMM en OVAM van de Grote Laak duren tot 2025 en verlopen in verschillende fasen. Tessenderlo …

Op 26 februari 2021, over deze onderwerpen: Bestuurszaken, Onderwijs

Laakdal beloont fietsende schoolkinderen! In 2016 brachten N-VA-gemeenteraadsleden Caroline Janssens en Niels Vermeulen het voorstel om elke kind te belonen dat dagelijks 15 minuten beweegt op school. Ook wel One Mile a Day genoemd.. Het voorstel hield in om de kinderen uit de Laakdalse lagere …

Op 31 januari 2021, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

- Laakdal roept haar burgers op mee op om het klimaat te redden, daarom werd de actie Klimaatmakers opgestart waarbij sprekers duiding komen geven bij de problematiek en concrete aanbevelingen maken. Op zich een nobel initiatief. N.a.v. hiervan vroeg Niels Vermeulen, fractieleider voor N-VA, wat de …

Blikvangers

 • Forse investering in scholenbouw in Laakdal

  Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 102.025 euro in Vrije Basisschool Meerlaar in Laakdal. “Ook in 2022 blijven we volop onze Vlaamse schoolgebouwen vernieuwen en moderniseren”, zegt Onderwijsminister Ben Weyts. “Kwaliteitsvol onderwijs gaat samen met kwaliteitsvolle infrastructuur en daarin blijven we investeren. Zo bouwen we ook letterlijk aan de toekomst van Vlaanderen. ” Laakdal deelt in deze investeringsgolf mee in de koek en kan met 102.025 euro Vlaamse steun mee helpen bouwen aan het onderwijs van de toekomst. Concreet gaat het om renovatie van verschillende klaslokalen en renovatie van het dak van de turnzaal. Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken.
 • Restauratiepremie Sint Gertrudiskerk Groot-Vost

  Vier Antwerpse restauratieprojecten in de steigers Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de restauratie van vier beschermde monumenten in de provincie Antwerpen: de Sint-Pauluskerk (Antwerpen), de Sint-Andrieskerk (Antwerpen), de Heilig Kruiskerk (Zwijndrecht) en de Sint Gertrudiskerk (Laakdal). De Vlaamse overheid kent hiervoor ruim vijf miljoen euro toe. “Door te investeren in onroerend erfgoed zorgen we er niet enkel voor dat monumenten worden opgeknapt of historische landschappen er weer als vanouds uitzien. Investeren in onroerend erfgoed is ook investeren in het welzijn van burgers, in nieuwe economische impulsen, in toerisme en werkgelegenheid, in duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingskansen”, aldus minister Matthias Diependaele. Vier Antwerpse restauratieprojecten in de steigers Laakdal – Sint Gertrudiskerk “De gevels van de kerk en de toren worden gerestaureerd. Zo zullen het metselwerk, de ijzerzandsteen en de voegen die beschadigd zijn, vervangen worden. De glas-in-loodramen worden gerestaureerd en krijgen voorzetramen omwille van de energiezuinigheid”, vertelt minister Diependaele. Voor deze restauratiewerken kent de Vlaamse overheid een premie van 1.738.347,35 euro toe. De Sint-Gertrudiskerk is de parochiekerk van Vorst. De kerk staat ten zuiden van de dorpskern en wordt omringd door een ommuurd en omhaagd kerkhof. Vlak bij de kerk staat de 'Gertrudisput', een Romeinse put die geneeskundig water zou bevatten. De laatgotische kruiskerk, met een toren uit ongeveer 1520 en waarvan het schip werd verbouwd in jaren 1750, heeft opvallende kleureffecten door het afwisselend en onregelmatig gebruik van bruine ijzerzandsteen, witte zandsteen en rode baksteen. Dat is een karakteristiek kenmerk is voor de gotische kerken van het Hageland en de Zuiderkempen. De kerk is sinds 1936 beschermd als monument. • Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41155
 • Sanering Grote Laak gaat van start

  De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Tessenderlo Group nv starten met de sanering van de Grote Laak over een traject van 18 km. De saneringswerken door VMM en OVAM van de Grote Laak duren tot 2025 en verlopen in verschillende fasen. Tessenderlo Group staat in voor de berging van de verontreinigde grond en slib. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Met de sanering maken we van de beek eindelijk weer een propere waterloop, zorgen we voor nieuwe kansen voor natuur, waterberging en landbouw in het valleigebied én voor een veilige leefomgeving voor de inwoners en recreanten”. Verontreinigde waterloop in waardevolle vallei De verontreiniging situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Ham, Tessenderlo, Laakdal en Geel, en behelst het traject van de Grote Laak stroomafwaarts van het lozingspunt van Tessenderlo Group nv tot aan de monding in de Grote Nete. Het water van de Grote Laak was jarenlang verontreinigd door de lozingen van voornamelijk Tessenderlo Group nv. Dat lozingswater bevatte vooral zouten (vnl. calciumchloriden), maar ook zware metalen zoals cadmium en radium. Deze verontreinigingen hebben zich afgezet in de waterloop waardoor het slib vervuild raakte. Door overstromingen en slibruimingen, waarbij het slib op de oever werd achtergelaten, heeft de verontreiniging zich ook in de omgeving van de waterloop verspreid. Naast het slib zijn ook de oevers en het overstromingsgebied zwaar verontreinigd. De sanering van de Grote Laak is nu duurzaam uit te voeren, omdat de lozing van zouten in de Grote Laak tot een tiende van het vroegere niveau is teruggebracht. In 2014 werd dit in de milieuvergunning van Tessenderlo Group nv opgenomen. Reeds 25 jaar eerder werd de lozing van de zware metalen sterk teruggedrongen door een aanpassing van het productieproces en de zuivering van het afvalwater. De Grote Laak doorkruist voornamelijk natuurgebied en in mindere mate landbouwgebied en woongebied. De stroomafwaarts gelegen natuurgebieden zijn omwille van hun groot ecologisch belang aangeduid als Europese Speciale Beschermingszone en opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Samenwerking Tessenderlo Group – Vlaamse overheid Om tot een sanering van deze waterloop te komen, sluiten Tessenderlo Group nv en de Vlaamse overheid een akkoord. In deze samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de Vlaamse overheid (VMM en OVAM) zal instaan voor het ruimen van de waterloop en de sanering van de oevers en overstromingsgebieden van de Grote Laak en dat Tessenderlo Group zal instaan voor de saneringsberging van het verontreinigd materiaal. Geplande saneringswerken De waterbodem en de onderliggende vaste bodem worden verwijderd over het volledige traject door een aangepaste baggermethode. De oevers worden ontgraven tot een diepte die nodig is om de risico’s van de verontreiniging weg te nemen. Op landbouwgronden en in woonzones wordt in de breedte gegraven tot waar de verontreiniging geen risico meer vormt, de risicogrenswaarde. De ontgraven zones worden hier terug aangevuld en hersteld tot het huidige niveau. In natuurgebieden is het technisch en ecologisch niet mogelijk om te ontgraven tot aan de risicogrenswaarde waardoor hier de ontgraving wordt beperkt. Waar mogelijk zal door een verdere vernatting van de natuurgebieden de achtergebleven verontreiniging vastgelegd worden om op die manier de risico’s uit te schakelen. Deze aanpak is voorzien in de stroomafwaartse natuurgebieden nabij de samenvloeiing van de Grote Laak en de Grote Nete en kadert in het Europese LIFE Narmena-project. Deze vernattingsaanpak sluit tevens aan bij de Blue Deal, het actieprogramma van minister Demir dat de strijd aanbindt tegen droogte en waterschaarste. Gefaseerde aanpak Om de sanering beheersbaar uit te voeren is gekozen om die gefaseerd in 4 deelgebieden uit te voeren, gespreid over de periode 2021-2025. Hierbij worden eerst het stroomopwaartse deel aangepakt en nadien stelselmatig de gebieden stroomafwaarts. Zo kunnen gesaneerde stukken niet opnieuw verontreinigd geraken door het opwoelen van verontreinigde bodem stroomopwaarts. Het eerste deelgebied van 5 km is gelegen op het grondgebied van Ham en Tessenderlo. Momenteel is hier gestart met de voorbereidende werken zodat in juni 2021 kan gestart worden met effectieve saneringswerken. De werken in het eerste deelgebied kosten afgerond 1,3 miljoen euro en zullen 1 jaar duren. De overige 3 deelgebieden worden aansluitend gepland waarbij telkens 1 deelgebied per jaar wordt aangepakt.
 • CAROLINE JANSSENS SCOORDE HET BEST

  Vijf jonge inwoners van Laakdal voelden zich geroepen om deel te nemen aan de jongste nationale verkiezingen. Alle vijf mogen op een mooie score terugblikken. Voor de Federale kieskring Antwerpen scoorde Caroline Janssens (N-VA) liefst 10 096 keer.
 • Ouders en oppositie doen laatste inspanning om 't Schanske te redden

  De ouders van de leerlingen van basisschool 't Schanske in Veerle-Laakdal ondernemen vanavond een laatste poging om het schooltje alsnog langer open te houden. Het schepencollege van Laakdal had vorige maand nog beslist om de school te sluiten door een tekort aan leerlingen. Ouders en oppositie proberen hen vanavond op de gemeenteraad toch nog te overtuigen om de school te laten staan.
 • Ouders en oppositie doen laatste inspanning om 't Schanske te redden

  De ouders van de leerlingen van basisschool 't Schanske in Veerle-Laakdal ondernemen vanavond een laatste poging om het schooltje alsnog langer open te houden. Het schepencollege van Laakdal had vorige maand nog beslist om de school te sluiten door een tekort aan leerlingen. Ouders en oppositie proberen hen vanavond op de gemeenteraad toch nog te overtuigen om de school te laten staan.