Lokaal werk

N-VA Laakdal is een jonge en dynamische groep.  De afdeling kent een gestage groei en is ondertussen de tweede grootste partij in Laakdal geworden. Met zes verkozen raadsleden zijn we de grootste oppositiepartij. Enerzijds zijn wij de kritische stem die er op toeziet dat het bestuur haar taken goed uitvoert, anderzijds proberen wij ook zoveel mogelijk van onze doelstellingen vanuit de oppositie te realiseren.

Ons volgende grote doel zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De oppositie is een interessante leerschool voor onze jonge groep, maar vanaf dat moment zouden wij nog meer onze stempel op het beleid willen voeren door de oppositiebanken te verruilen voor deze van de meerderheid. Om zo de kracht van verandering te kunnen doorzetten als beleidspartij.