Enkele punten om te onthouden van de laatste gemeenteraad van 26.01.21

Op 31 januari 2021, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

- Laakdal roept haar burgers op mee op om het klimaat te redden, daarom werd de actie Klimaatmakers opgestart waarbij sprekers duiding komen geven bij de problematiek en concrete aanbevelingen maken. Op zich een nobel initiatief. N.a.v. hiervan vroeg Niels Vermeulen, fractieleider voor N-VA, wat de gemeente binnen de eigen bevoegdheid gaat ondernemen ter zake. Volgens Benny Smets, socialistische schepen voor Klimaat, moet Vlaanderen eigenlijk alles doen. Zo trekt hij de paraplu open en schuift de verantwoordelijkheid door naar minister Demir. Dat is toch iets te gemakkelijk niet? Vanaf september zou de gemeente toch in gang schieten en eens gaan bekijken wat ze al dan niet gaan doen. N-VA Laakdal houdt de vinger aan de pols.

- De socialisten van Prolaakdal gebruiken het OCMW voor eigen propaganda. Oppositie-collega Paul Mondelaers (Groen) legde haarfijn uit hoe de socialisten van Prolaakdal de voedselbedeling gebruiken voor hun politieke propaganda. De dag dat hun gift in de voedselpakketten werd gestoken, verkondigden de Prolaakdallers fier op sociale media wat ze gegeven hadden? Geconfronteerd met het reglement (dat duidelijk stelt dat alle giften anoniem moeten gedaan worden), verkondigde Raf Moons dat hij niks met die situatie te maken heeft (hoewel hij als voorzitter van het vast bureau de gift wel mee aanvaardde). Er zal dus niemand op het matje geroepen worden. Het lijkt ons geen goed beleid om giften van politieke partijen te aanvaarden bij het OCMW. Er zijn trouwens meer dan voldoende corona-middelen aanwezig bij de gemeente zelf om de voedselpakketten te vullen.

- De liberale vrienden van STEM vroegen hoever het stond met de positie van Laakdal in de vervoersregio. Socialistisch schepen Frank Sels (ProLaakdal) begon een hele beschrijving te geven van de multimodale droomwereld van deelauto’s, deelfietsen en hoppinpunten die hij in gedachten had. Alleen rekent hij voor al dit moois op centen van de Vlaamse overheid. Of het landelijke Laakdal zit te wachten op ettelijke overstapbeurten en rondzwervende deelfietsen zal moeten blijken.

· De Laakdalse meerderheid is geen fan van burgerinspraak via adviesraden. Zo goed als alle raden werden inmiddels opgedoekt. Er zijn echter nog verplichte raden, zoals de Gecoro die zich uitspreekt over alle belangrijke dossiers die met ruimtelijke ordening te maken heeft. Na de verkiezingen worden adviesraden opnieuw samengesteld. Meer dan 2 jaar na de start van de huidige legislatuur slaagde het Laakdalse college er niet in om deze gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wettelijk samen te stellen. Alle excuses zijn inmiddels wel opgebruikt, dus we rekenen erop dat er de volgende gemeenteraad eindelijk schot in de zaak komt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is